КНП "Криворізька міська лікарня № 17"КМР

Лікарі

43 Лікаря
 • Іонак Сергій Сергійович
  Іонак Сергій Сергійович
  Невропатолог
  Лікар-фахівець
 • Павленко Віталій Євгенович
  Павленко Віталій Євгенович
  Терапевт
  Лікар-фахівець
 • Самохвалова Віра Мифодіївна
  Самохвалова Віра Мифодіївна
  Терапевт
  Лікар першої категорії
  Завідувач терапевтичного відділення
 • Мордовець Людмила Павлівна
  Мордовець Людмила Павлівна
  Акушер-гінеколог
  Лікар вищої категорії
  Завідувач гінекологічного відділення
 • Красько Віктор Володимирович
  Красько Віктор Володимирович
  Кардіолог
  Лікар вищої категорії
  Завідувач кардіологічного відділення
 • Фоменко Лариса Василівна
  Фоменко Лариса Василівна
  Кардіолог
  Лікар вищої категорії

Новини

Про нас

Согласно приказу Минздрава Украины №2639 от 21.12.2019 «О лицензировании медицинской практики

 • Акушерство і гінекологія,
 • Анестезіологія,
 • Дерматовенерологія,
 • Ендоскопія,
 • Ендокринологія,
 • Інфекційні хвороби,
 • Кардіологія,
 • Клінічна лабораторна діагностика,
 • Неврологія,
 • Отоларингологія,
 • Ортопедія та травматрологія,
 • Патологічна анатомія,
 • Рентгенологія,
 • Терапія,
 • Ультразвукова діагностика,
 • Урологія,
 • Хірургія та медицина невідкладних станів

Перелік платних послуг
Контактні номери

Реєстратура КДЦ:
067-9145025

Приймальне відділення:
067-5506212

Приймальня в.о. директора:
097-5771971

Статут
Фінансові звіти 2020 рік
Фінансові звіти 2021 рік
Фінансові звіти 2022 рік

10-11-2022

2кв.xlsx

10-11-2022

1кв.xlsx
Залишки медикаментів
Річний план закупівель
Договора 2021 рік
Плани 2021 рік
Плани 2022 рік
Плани 2023 рік
Цілі підприємства

Основні цілі діяльності

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПДПРИЄМСТВА «КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №17»

КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Комунальне некомерційне підприємство «Криворізька міська лікарня №17» Криворізької міської ради (надалі – Підприємство) є лікарняним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної/спеціалізованої та третинної/високоспеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України та Статутом підприємства.

Підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади міста Кривого Рогу (рішення Криворізької міської ради від 27.02.2019 №3582 відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в України» шляхом перетворення з Комунального закладу «Криворізька міська лікарня №17» Криворізької міської ради і є правонаступником всього його майна, прав та обов’язків.

Майно Підприємства є власністю територіальної громади міста Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради. Підприємство підпорядковане та підзвітне управлінню охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради, як органу управління майном. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Підприємство в своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування та Статутом.

Підприємство є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, відповідні рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, печатку із своїм найменуванням, а також штампи та печатки, необхідні для виконання покладених на нього завдань, бланки з власними реквізитами.

Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, брати участь у справах, що розглядаються в судах України, міжнародних та третейських судах.

Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику; придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів; провадження діяльності з використанням джерел іонізуючого випромінювання.

Найменування Підприємства:

− повне найменування Підприємства українською мовою:

Комунальне некомерційне підприємство «Криворізька міська лікарня №17» Криворізької міської ради;

− скорочене найменування Підприємства українською мовою: КНП «Криворізька МЛ №17» КМР;

− найменування Підприємства англійською мовою:

Місцезнаходження Підприємства:

Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Каткова, будинок 2, поштовий індекс – 50102.

Основною метою діяльності підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством України. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

-     створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

-     надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності;

-     надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);

-     організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

-     організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

-     проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачою листків непрацездатності;

-     направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

-   придбання, зберігання, перевезення, реалізація, знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;

- організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

- видавнича діяльність (науково-виробничі, науково-практичні, навчальні та довідкові видання);

- видавництво учбової та монографічної літератури;

- навчально-методична, науково-дослідницька робота;

- провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно з чинним законодавством України;

-     здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

Біографічна довідка

Б І О Г Р А Ф І Ч Н А   Д О В І Д К А

 

Чорновол  Юрій  Іванович

 

Працює

Директор

Громадянство

України

Число, місяць і рік народження 

06.03.1962р.

Місце народження  

с.Миколаївка, Апостоловського району Дніпропетровської області

Освіта

Повна вища,Волошиловоградський медичний інститут  1985р.,спеціальність-«Лікувальна справа» ,кваліфікація-лікар.Магістр,Криворізький економічний інститут ДВНЗ»КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана» 2020р., спеціальність –«Публічне управління та адміністрування».

Науковий ступінь, вчене звання  

Не має

Володіння мовами  

Українською,російською.

Нагороди, почесні звання  

Почесні Грамоти виконкому Криворізької міської ради у 2010р. 2012р.,Нагрудний знак «За заслуги перед містом ІІІ ступеня у 2016р.

Нагрудний знак «За вагомий особистий внесок у розвиток Інгулецького району» у 2018р.

Ранг державного службовця 

Не має

Загальний стаж роботи

37років.

Стаж державної служби 

Не має

Депутат ради  

Ні

Стягнення

Не має

                   

 

Трудова діяльність

 

серпень 1986р.  –  червень 1987р.

17-а міська лікарня м. Кривого Рогу

Посада: лікар – акушер – гінеколог

 

червень 1987р.  –  жовтень 1994р.

17-а міська лікарня м. Кривого Рогу

Посада: лікар – анестезіолог

 

Листопад 1994р. – березень 1995 р.

АТ «Надія»

Посада: головний лікар медичної частини

 

Квітень 1996р. – травень 2005р.

КЗ «Міська лікарня №17»

Посада: заступник головного лікаря медичної частини

 

З травня 2005р. – липень 2017р.  

КЗ «Криворізька міська лікарня №17» ДОР»

Посада: в.о. головного лікаря

 

З березня 2020р.-по теперішній час

КНП «Криворізька міська лікарня №17»КМР

Посада: Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуманітарна допомога
Структура,принципи керування та розміри винагороди керівника

Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника

КНП «Криворізька міська лікарня № 17» КМР

Оплата праці керівника КНП «Криворізька міська лікарня № 17» КМР здійснюється відповідно Постанови Кабінету Міністрів України № 859 від 19 травня 1999 року «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств».

Структура винагороди керівника:

 • посадовий оклад, розмір якого забезпечує співвідношення між середньою заробітною платою медичних працівників та не може перевищувати розмір середньої заробітної плати медичних працівників підприємства більш як на 60 відсотків;
 • премія – за підсумками роботи за квартал у розмірі до трьох місячних посадових окладів керівника підприємства за попереднім погодженням з власником закладу (Криворізькою міською радою). Умови виплати премії наведені в підпункті 3 пункту 1 Постанови КМУ № 859 від 19 травня 1999 року.
Ліцензія на медичну практику та рішення про реорганізацію

Документи для укладення договору

ДОКУМЕНТИ*

ДЛЯ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ/ЗОВНІШНЬО - ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРАКТУ

З КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

«КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №17»

КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ:

 

 1. *Копія статуту (у разі наявності філій, інш. - положення) зі змінами та доповненнями або іншого установчого документу.
 2. Копія протоколу та наказу або іншого документу про обрання (призначення) керівника, а в разі необхідності – копія довіреності, яка надає повноваження особі на підписання відповідного договору.
 3. Копія ліцензії (дозволу) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такої ліцензії (дозволу) на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.
 4. Копія довідки від банківської установи, в якій офіційно відкрито рахунок (що буде вказаний в договорі), із зазначенням всіх банківських реквізитів.
 5. Копія Витягу про реєстрацію платника податку на додану вартість або Витягу із реєстру платників єдиного податку.
 6. Копія Виписки чи Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (станом на поточний рік - рік укладення договору).

 

*В разі, якщо договір від імені контрагента буде підписувати керівник філії, повинні бути надані також всі правовстановлюючі (реєстраційні) документи філії підприємства контрагента.

 

ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ

 

 1. 1. Копія довідки від банківської установи, в якій офіційно відкрито рахунок (що буде вказаний в договорі про закупівлю), з зазначенням всіх банківських реквізитів.
 2. Копія Витягу про реєстрацію платника податків.
 3. Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
 4. Копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

 

В разі, якщо договір від імені контрагента буде підписувати представник по довіреності, то повинна бути надана також копія довіреності.

 

*Бажано, щоб копії документів були засвідчені відповідно до вимог ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» («5.26. Відмітка про засвідчення копії документа складається з таких елементів: слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища, дати засвідчення копії. У випадках, визначених законодавством, копії документів засвідчують відбитком печатки юридичної особи, структурного підрозділу (служби діловодства, служби кадрів, бухгалтерії тощо) юридичної особи або печатки «Для копій». Відмітку про засвідчення копії документа проставляють нижче реквізиту «Підпис» на лицьовому боці останнього аркуша копії документа»).

Допускається надання сканкопій документів.

 

ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТІВ:

 • нотаріально засвідчену копію легалізованого чи засвідченого шляхом проставлення апостилю вилучення (извлечение) з торгового, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента;
 • • копію установчого документа (статуту, установчого договору, установчого акта, положення);
 • копію протоколу або іншого документа про обрання керівника юридичної особи - нерезидента, а у разі такої необхідності – копії довіреностей, які засвідчені відповідно до чинного законодавства, та з яких вбачаються повноваження особи на підписання відповідного договору (зовнішньо-економічного контракту);
 • • довідку від банківської установи, в якій офіційно відкрито рахунок, із зазначенням усіх банківських реквізитів;
 • довідка, що видається фінансовим (податковим) органом країни, в якій зареєстрована юридична особа, за формою затвердженою відповідно до законодавства цієї країни, такий документ має бути належним чином легалізованим та переведеним відповідно до чинного законодавства України.

 

Для підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів, з метою використання їх на території України, документи мають бути легалізовані у консульському відділі України або засвідчені спеціальним штампом «Apostille» (апостиль), проставленим компетентним органом держави, в якому було складено документи (якщо з цією державою не укладено конвенцію).

 

Оскільки легалізація (апостилювання) документа має на увазі використання цього документа за кордоном, то необхідно зробити переклад цього документа мовою країни, в яку направляється документ (українська). Справжність перекладу має бути засвідчена нотаріусом.

 

 

                      

 

Зручності для клієнтів

 • Парковка
  Парковка
 • Дитяча кімната
  Дитяча кімната
 • Кафе
  Кафе
 • Аптека
  Аптека

Відгуки

Для публікації на сайті введіть ім’я та email
Залишилось символів - 1000

Поставити запитання

З метою забезпечення безпеки на час воєнного положення карта прихована.
Телефони
Телефони

+38 0X XXXX

 • +38 067 914 50 25
 • +38 097 577 19 71
 • +38 067 550 62 12
Адреса
Адреса
Графік роботи
Графік роботи
Криворізька міська лікарня №17 надає медичну допомогу цілодобово
КДЦ: понеділок - п’ятниця з 08:00 до 16:00, в суботу з 08:00 – 10:00
Сподобалось? Поділіться з друзями
Поставити запитання Порушення зору +aA Збільшити шрифт -aA Зменшити шрифт
insert
Купити в один клік
Вiдбiрне